Tiedonlähteitä

Julkaisuja

Paaskoski Leena & Roiko-Jokela Heikki (toim.) 2018.
Suomalainen Metsäsuhde. Vuosilusto 12. Lusto ja Metsähistorian Seura: Punkaharju.
Lue lisää

Karhunkorva Reetta, Paaskoski Leena, Matila Airi ja Arnkil Nora 2016.
Merkityksellinen metsäkulttuuri. Tapion raportteja nro 10. Tapio Oy: Helsinki.
Lue lisää

Metsäsuhdemenetelmä
Lue lisää

Suomalaisten metsäsuhteiden tila -selvityksen aineisto
Lue lisää

Karhunkorva, Reetta 2016.
Metsä on paras. Näköaloja lasten metsäsuhteeseen. – Metsä tekee hyvää! Vuosilusto 11. Lusto & Metsähistorian Seura: Punkaharju.
Lue lisää

Karhunkorva, Reetta & Kärkkäinen, Sirpa & Paaskoski, Leena 2017.
Metsäsuhteiden kenttä. – Luston julkaisuja 1. Punkaharju: Lusto – Suomen Metsämuseo.
Lue lisää

Karhunkorva, Reetta & Paaskoski, Leena 2015.
Suomalainen metsäsuhde aineettomana kulttuuriperintönä. – Aineettoman läsnäolo. Kulttuuriperinnön tulkintoja. Toim. Riitta Vanhatalo. Kotiseutu 2015. Suomen kotiseutuliitto: Helsinki.
Lue lisää

Karhunkorva, Reetta & Matila, Airi & Paaskoski, Leena 2017.
Eläviä suhteita metsään ja perintöön. - ELOSSA. Luonto ja elävä kulttuuriperintö. Toim. Aura Kivilaakso ja Leena Marsio. Helsinki: Museovirasto.
Lue lisää

Paaskoski, Leena & Roiko-Jokela, Heikki 2016.
Monta hyvää metsästä. – Metsä tekee hyvää! Vuosilusto 11. Lusto & Metsähistorian Seura: Punkaharju.
Lue lisää