Lusto & metsäsuhde

Lusto tuntee metsäsuhteet

LUSTO  – Suomen Metsämuseo on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo. Lusto on suomalaisen metsäsuhteen vahvistaja ja metsäkulttuurin asiantuntija. Museona Lusto tallentaa, tutkii ja asettaa saataville metsäkulttuuria menneisyydestä nykypäivään.

Metsäkulttuurilla tarkoitamme yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisessa yhteydessä jakamia, metsään liittyviä käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä, arvoja ja toimintatapoja.

Metsäkulttuuri on vuorovaikutusta, jossa metsät luovat puitteet ihmisen toiminnalle ja ihminen muodostaa erilaisia toimintatapoja, käytäntöjä ja suhteita metsiin.

Kun puhumme metsähistoriasta, jota museokokoelmamme pitkälti heijastavat, katsomme taaksepäin. Metsäkulttuuri tuo keskustelun myös tähän päivään. Kuitenkin vasta metsäsuhdenäkökulma suuntaa selkeästi tulevaisuuteen.

Metsäkulttuurisanasto

"Jos pitää metsässä käymistä tärkeänä muttei ole ehtinyt käydä, niin metsäsuhteen pohtiminen saa myös pohtimaan syitä sille, miksi metsään ei ole ehtinyt ja miten metsässä käymättömyys on vaikuttanut."