Metsäsuhdetesti

0%

1. Metsä on mielestäni

2. Metsä antaa minulle

3. Metsässä kannattaa mielestäni käydä

4. Jos en ole metsässä, olen mieluiten …

5. Jos valitsisin metsäsuhteelleni symbolin, se olisi

6. Jos menisin metsään, ja saisin valita mukaani vain yhden esineen, se olisi

7. Ihannemetsäni on

Metsäsuhde testi
Suhteesi metsään on luontokeskeinen.

Näet ihmisen osana muuta luontoa. Saatat jopa ajatella muiden eliölajien olevan samanarvoisia ihmisen kanssa, ja edustat näin asenteeltasi alkukantaisuutta ja luontokeskeisyyttä. Vaatimaton, luontoa vähän kuluttava elämäntapa on sinulle tärkeää. Jos sinussa on lisäksi ripaus humanistia, olet sitä mieltä että, metsä kehittää eettistä ajattelua.
Suhteesi metsään on esteettis-romanttinen.

Haet luonnosta merkityksellisiä aistikokemuksia ja ihailet luonnon kauneutta. Metsä on pyhättösi ja saatat etsiä luonnosta myös henkistä yhteyttä, jolloin asenteesi voi sanoa edustavan mystismiä. Jos sinussa on vielä ripaus humanistia, katsot, että metsä kehittää kauneudentajua ja auttaa henkisen tasapainon saavuttamisessa.
Suhteesi metsään on hyödyntävä.

Arvostat metsän aineellista hyötyä tuottavia elementtejä, kuten puuta, riistaa ja muita metsänantimia. Jos sinussa on ripaus humanistia, ajattelet, että metsän tulee hyödyttää ihmistä monipuolisesti, mutta jos olet puhdas utilisti, hyödynnät metsää raaka-ainelähteenä nimenomaan oman hyvinvointisi lisäämiseksi.
Suhteesi metsään on tieteellis-tiedollinen.

Tutkit, keräät, lajittelet ja nimeät luontoa, ja otat siitä näytteitä. Jos sinussa on vielä ripaus humanistia, katsot metsän palvelevan kasvatuksellisten ihanteiden toteuttamista.
Suhteesi metsään on seikkailu- ja urheiluhenkinen.

Naturalistina koet metsän haasteellisena ympäristönä ja korostat ihmisen selviytymistä ankarissa luonnonolosuhteissa. Metsäsuhteesi ilmenee esimerkiksi vaativina vaelluksina, erätaitokilpailuina ja eloonjäämiskursseina. Kuljet omia polkujasi pitkin!
Suhteesi metsään on välinpitämätön.

Et todennäköisesti hakeudu lainkaan metsään. Jos olet metsässä, olet päätynyt sinne sattumalta. Kannattaisiko sinun katsoa metsää ihan uusin silmin?
Suhteesi metsään on pelokas.

Et hakeudu metsään lainkaan. Jos kuitenkin löydät itsesi metsästä, olet joutunut sinne todennäköisesti vastoin tahtoasi. Pelkäät esimerkiksi eksymistä ja petoeläimiä, etkä usko selviäväsi metsäympäristössä. Ehkä voisit totutella metsässä olemiseen turvallisessa seurassa ja oppia pitämään metsäympäristöstä?

Share your Results: