Metsäsuhde on elävää perintöä

Elävä perintö on aineetonta kulttuuriperintöä, yhteisöille merkityksellistä ja edelleen läsnä ihmisten arjessa.

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista sekä lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä. Sopimus painottaa perinteen välittämistä, kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Toimeenpanosta vastaa Museovirasto.

Suomi tunnetaan maailmalla metsien maana ja se voitaisiin tuntea myös elävästä metsäsuhteestaan ja metsäkulttuuriperinnöstään. Suomella onkin paljon annettavaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, erityisesti sen osa-alueeseen luonto ja maailmankaikkeus, johon listan kaikista kohteista kuuluu tällä hetkellä vain 10 %.

Yhdessä metsään liittyvien toimijoiden kanssa Lusto on luetteloinut suomalaisen metsäsuhteen Elävän perinnön wikiluetteloon ja hakenut sitä Kansalliseen Elävän perinnön luetteloon. OKM valitsee kohteet kansalliseen luetteloon vuoden 2017 aikana. Kansallisesta luettelosta kohteita voi hakea edelleen Unescon kansainväliseen luetteloon.

Suomalainen metsäsuhde suomalaisille erityisenä, tärkeänä ja pitkälle ulottuvine juurineen täyttää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kriteerit. Aineettoman kulttuuriperinnön status selkiyttäisi ja vahvistaisi suomalaista identiteettiä sekä lisäisi metsien monipuolista käyttöä ja arvostusta. Elävän ja muuttuvan suomalaisen metsäsuhteen näkeminen ainutlaatuisena elävänä perintönä voi olla voimavara kaikille.

Elävä perintö, Suomalainen metsäsuhde.

Lue lisää