”Metsäsuhde on suomalainen juttu!”

Suomalainen metsä ja suomalaisten metsäsuhde on nyt ajankohtainen.

Metsien lisääntyvä käyttö on virittänyt metsiin liittyvää moniäänistä keskustelua, jossa kuuluvat erilaiset metsäsuhteet. Käymme keskustelua mm. siitä, olemmeko edelleen metsäkansaa vai metsästä vieraantuneita, millainen metsäsuhde meillä on ja mikä on metsien merkitys meille tulevaisuudessa?
Erilaisten metsäsuhteiden ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia rakentavalle yhteistyölle, rikkaalle metsäkeskustelulle ja oman metsäsuhteen pohdinnalle. Uudet – ja joskus yllättävätkin – näkökulmat metsäsuhteeseen voivat vahvistaa yksilön identiteettiä ja tuoda metsien merkitystä näkyväksi kulttuurissa ja yhteiskunnassamme.

Toivomme, että saat täältä ajatuksia, tietoa ja inspiraatiota metsäsuhteen löytämiseksi, ymmärtämiseksi ja syventämiseksi.

Tervetuloa metsäsuhteiden juurille!

”Voi olla metsäsuhde ilman, että käy ja toimii aktiivisesti metsässä.”

MIKÄ METSÄSUHDE?

Meillä jokaisella on suhde ympäristöömme. Suomesta on suurin osa metsän peitossa, ja metsät ovat monella tavalla osa kulttuuriamme, historiaamme, talouttamme ja arkielämäämme. Niinpä jokaisella suomalaisella on väistämättä jonkinlainen metsäsuhde.

Metsäsuhde on yksilön, yhteisön ja luonnon vuorovaikutusta. Metsäsuhteella tarkoitamme siis kaikkea, mitä ihminen yksilönä tai osana yhteisöä tekee metsille tai metsissä, metsän vaikutuksesta tai sen innoittamana. Metsäsuhde on osa luontosuhdetta. Luonnonympäristönä metsä on kuitenkin erityinen, siihen liittyy piirteitä, jotka tekevät metsäsuhteesta aivan omanlaisensa luontosuhteen.

Testaa oma metsäsuhteesi!

Tee testi