Ihmiset

TUTKIMUSRYHMÄ

Tutkimushankkeen johtaja
Jaana Laine
MMM, VTT, talous- ja sosiaalihistorian dosentti, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Laine työskentelee talous- ja sosiaalihistorian yliopistonlehtorina 2019–2022. Hän on sekä opettanut että käyttänyt muistitietoaineistoa tutkimuksissaan. Laine on kirjoittanut useita metsähistoriaa selittäviä teoksia ja artikkeleita. Vuosina 2011–2012 hän organisoi Metsämiesten Säätiön rahoittaman Puukauppamuistoja -tallennushankkeen yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Laineen artikkeli Metsä talouden ja arvojen risteyksessä julkaistiin teoksessa Vaurastumisen vuodet - Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen (2019, eds. Laine et al.).

Tutkija, jatko-opiskelija
Tuulikki Halla
YTM, metsätalousinsinööri, Metsät ja metsien bioresurssit tohtoriohjelma, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Halla on työskennellyt Metsähallituksessa (2002–) useissa vastuullisuuteen ja luonnonvarojen käyttöön liittyvissä projekteissa. Hän on ollut Metsähallituksen edustaja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ja Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston toteuttamassa Kestävästi metsäsuhteessa -hankkeessa. Halla tutki filosofian pro gradu -tutkielmassaan länsimaista esteettistä luontosuhdetta (Jyväskylän yliopisto 2004).

Tutkija, jatko-opiskelija
Reetta Karhunkorva
FM, Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.

Karhunkorva työskentelee vastaavana metsäkulttuuriasiantuntijana Lustossa, jossa hän on viime vuosina kehittänyt metsäsuhdekäsitettä niin museon toiminnassa kuin metsäalan työkaluna. Hän on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäsen ja edistänyt suomalaisen metsäsuhteen valitsemista kansalliseen elävän perinnön luetteloon. Karhunkorva tutki folkloristiikan pro gradu -tutkielmassaan suomalaislasten metsäsuhdetta ja lasten ajattelusta esiin nousevia metsän kulttuurisia merkityksiä (Jyväskylän yliopisto 2005).

OHJAUSRYHMÄ

Hankkeen ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

  • Dosentti, kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo (ohjausryhmän puheenjohtaja)
  • Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Professori Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
  • Puheenjohtaja, FM Harri Hölttä, Suomen Luonnonsuojeluliitto
  • Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
  • Viestintäjohtaja Mika Mäkinen, Metsäteollisuus ry
  • Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, Metsähallitus
  • Professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto