Tutkimus

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa 2019 – 2022 -tutkimushanke (MYM)

Metsäsuhde kertoo, mitä metsä merkitsee meille. Metsäsuhteellamme (arvoillamme, päätöksillämme ja toimillamme) on vaikutusta sekä meihin että ympäristöömme. Suomalaisten metsäsuhteet ovat muutoksessa. Tutkimus lisää ymmärrystä erilaisista metsäsuhteista ja niiden vaikutuksesta yksilöön, yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa 1) tuotetaan tutkimustietoa yhteiskunnassa vaikuttavista metsäsuhteista ja arvioita niiden tulevaisuuskuvista, 2) edistetään metsäsuhteiden tunnistamista sekä 3) kerätään tietovarantoa suomalaisten metsäsuhteiden nykytilasta ja muutosprosesseista.

Tutkimushanke koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joissa selvitetään metsä- ja luontoammattilaisten, metsänomistajien sekä metsäalan instituutioiden metsäsuhteita. Tutkimushankkeessa myös arvioidaan metsäsuhteiden tulevaisuuskuvia.

Kysymyksiä ja vastauksia tutkimushankkeesta.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi